NutaponKo

Thai จะเล่นกันแบบนี้เลย

SET:THAI   THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ข่าวดีให้ขาย ข่าวร้ายให้ซื้อ
จากกราฟ เล่นเร็วๆ รับหากยืน 4.7 ขายที่ 7.06 ถ้าเบรคได้ไปต่อ

อาจจะมีข่าวร้ายต่อเนื่อง ถ้าไม่หลุดกราฟก็น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ