NutaponKo

อีกรอบเผื่อแพนิคเฟส3

SET:TFMAMA   THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
แนวรับทดสอบ 169 หลุดก็ไปลุ้นใหม่ที่ 158 แต่ถ้ามาม่าอาจจะขาดตลาด หากคุมโรคไม่อยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ