Nimmano

TELL (NASDAQ) ซื้อ 2.32 เป้าหมาย 15.00

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:TELL   None
TELL (NASDAQ)
ซื้อ 2.32
ราคาเป้าหมาย 15.00
ตัดขาดทุน = 1.50

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ