SET:TEAMG   TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
TEAMG ยืนไซยเวยออกข้าง สร้างกรอบราคา สะสม ถ้าไม่หลุด ก็มีโอกาส วิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ