RBCEasy4Money

ทะลุแล้วทรอปิคอลแคนนิ่ง(TC)มีโอกาสขึ้นถึง 7 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:TC   TROPICAL CANNING (THAILAND)
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารใน ไตรมาส2/64 มีกำไร 2,366.98 แนวทางการเทรคหุ้นTC ทะลุเทรนขาลงระยะสั่นและย่อตัว สามารถเข้าชื้อในราคาที่ปลอดภัยได้ที่ 6 บาท และทำกำไร TP1 ขายที่ ราคา 6.45 บาท TP 2 ขายที่ราคา 7. 05 บาท