Nimmano

TAKUNI ซื้อ

เพิ่มขึ้น
SET:TAKUNI   TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TAKUNI ซื้อ 2.02 ตัดขาดทุน 1.50


คำเตือน: ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นการวิจัยและเก็บสถิติระบบเทรดของผู้เขียนเท่านั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ