SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ทุกกอย่างเปลี่ยน ความต้องการแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นในทั่วโลก
แนวเบรคและรับ คือ 2.22 ถ้าย่อไม่หลุด
คัททิ้ง 2.08

เป็นตัวนึงที่สวิงวิ่งขึ้นแรง และปันผลดี น่าเล่นรอบได้ไม่ยาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ