NutaponKo

ทรงยกโลน่าตาม

SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC CO LTD
หากย่อมาไม่หลุด 3.50
แนวรับ 3.60 แนวคัทเมื่อหลุด 3.58

หุ้นมีปันผลต่อเนื่อง ผลประกอบการใช้ได้น่าจับตา
หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ