Coach_Jay_Academy

TAE หุ้นนอกกระแส เหมาะรับปันผล 20 สค 63

SET:TAE   THAI AGRO ENERGY PUBLIC CO LTD
หากลงทุนวันนี้ในราคา 2.30 บาทต่อหุ้น เพื่อรับปันผล 5-7 % เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียว เพราะอะไรไปดูกันครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ