NutaponKo

ลุ้นเด้งสั้น

SET:SYNEX   SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวรับ 6. 40
คัท 6.25
ลุ้นเด้งสั้น ที่ชอบเพราะเทคโนโลยี 5g ของหัวเว่ย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ