EasyTraderElliottwave

SVT บันทึกการวิเคาระห์ 4/5/22

SET:SVT   SUN VENDING TECHNOLOGY PCL
ทดสอบการวงแผน รอเข้า ที่ราคา 4.05- 4.20 ในกรอบราคานี้
เหตุผล
- Fibo 61.8
- มี Demand รอรับราคา
- มี Tandline
- มีการเบรกคอมเฟิม รอย่อเท่านั้น

ไม่ไล่ราคา ไม่มา ไม่เล่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ