coop3rxz

Sushi ครับ

BITKUB:SUSHITHB   Sushi
รับช่วง 170-190 ห้ามเกินนี้ ไปขายที่ในเส้นฟ้า คอนเฟิร์ม #แมวเราต้องได้กินปลาทู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ