M_Saran_Trader

SUSHITHB ตอนนี้เกิดสัญญาณกลับตัว bullish divergence

BITKUB:SUSHITHB   Sushi
TP#4 - 440
TP#3 - 360
TP#2 - 330
TP#1 - 280
BUY#1- 250
BUY#2 - 230
BUY#3 - 200
CUTLOSE -
-------------------------------------
- SUSHITHB ตอนนี้เกิดสัญญาณกลับตัว bullish divergence ใน TF 4h นะครับ ใครยังไม่มีรอซ้อน ตามไม้ Buy ได้นะครับ ลึกสุดคือไม้ Buy#4 หรือจะรอมันยืนเหนือเส้นสีม่วง 291 แล้วค่อยเข้าได้นะครับ เป้าก็ตาม tp เลยครับ ราคาที่น่าเก็บที่สุดคือ 197 - 200 บาท
- ส่วนตอนนี้ยังอยู่ใน wave 2 ของ super cycle wave คืออยู่ในช่วงเก็บของนะครับ กำลังจะขึ้นไปทำ wave 3 เป้าใหญ่ super cycle wave อบู่ที่ 1,400 บาท
1,700 บาท 2,000 บาท 2,600 บาท
เอาไปเตรียมขายปีหน้ากันนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ