HUNTER050505

SUSCO

เพิ่มขึ้น
SET:SUSCO   SUSCO PCL
ราคาหุ้นทำไฮในรอบ 1 ปี พร้อม vol ผลประกอบการ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่ากำไรปีนี้จะเป็น ATH
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ