Thatchai789

SUSCO

เพิ่มขึ้น
SET:SUSCO   SUSCO PCL
ราคาเบรคไฮแล้วเหมื่อนยืนได้ ถ้ายืนได้จริงราคาก็จะวิ่งขึ้นต่อตามแนวโน้ม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ