Aunggul_K

susco พักต้วลงมามองเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรเล่นสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:SUSCO   SUSCO PCL
SUSCO พักต้วลงมามองเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรเล่นสั้น
แนวโน้มราคา อยู่ในช่วงฟื้นตัวกลับเป็นแนวโน้วขาขึ้น
มุมมองข้างหน้า มีโอกาศ ขยายสาขา ศูนย์บริการ BYD เพิ่มเติม
ในแง่ของ Stock Rating
Valuation อยู่ในโซนที่ไม่แพง
Profitability ความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี
Growth อัตราการเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆ
Financial Strength แข็งแกร่งไม่มีปัญหา

แนวรับ 3.92 ปัจจุบันราคา 3.98 เริ่มทะยอยสะสมได้
ราคาเป้าหมาย ระยะสั้น 4.18 รายะยาว 5 บาท
หากผิดทางยอมตัดขาดทุน 3.60
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ