Knott542

Susco แน้วโน้ม

SET:SUSCO   SUSCO PCL
Susco แน้วโน้ม เพิ่งจบ คลื่น 1ใหญ๋ไป กำลังจะทำ wav2 เป้าก็อยุ่ wave3 ส่วนเป้าแรกก็ 4.50 บาท
ปล เป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการชี้นำ ผุ้ลงทุนควรวิจารณาญในการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ