tradingwithtoptrader

SUPER ระยะยาวยังคงเป็น UpTrend

เพิ่มขึ้น
SET:SUPER   SUPER ENERGY CORPORATION PCL
SUPER หุ้นบริษัทนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างดี จากการวิเคราะห์ทางเทิคนิค ราคา BreakOut Trendline ใน Weekly แล้ว ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านเดิมได้ ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทำ Newhigh ใหม่ โดยแนวรับจะมีอยู่ที่ 0.75 - 0.82 ส่วนแนวโน้มระยะยาวมีโอกาสไปถึง 1.40-1.50

***บทวิเคราะห์นี้เพียวเทคนิคผู้ลงทุนในตลาดหุ้นควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานมาประกอบด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ