Aimyour

โอกาสดีในการซื้อ STPI

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:STPI   STP & I CO
หากดูฟิโบจากกราฟทั้งหมด ตอนนี้ STPI อยู่ระดับ 88.7 ซึ่งถือว่าลงมาเยอะแล้ว แล้วเมื่อดูการกลับตัวครั้งล่าสุดจะเห็นว่า อยู่ที่ฟิโบ 77.6 ซึ่งก่อนหน้าได้เทสระดับ 88.7 มาแล้ว ถือว่าน่าสนใจเหมาะแก่การเก็บของ รวมทั้งในกราฟ D MACD ก็ตัดศูนย์ น่าซื้อจิงๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ