AnubanTrader

Stower มาเเน่ไม่เเพ้ทาง

เพิ่มขึ้น
SET:STOWER   SKY TOWER PCL
ตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาชีวิต ลุ้นๆๆ 0.15 สามารถขายทำกำไรระยะสั้น รอข่าวดีเเละรับรู็รายได้ในปีหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ