noums1

วิเคราะห์ stgt

เพิ่มขึ้น
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 99
3
stgt หุ้นลงเย้อะมาก ไม่รู้มีข่าวอะไร แต่ส่วนตัว จะช้อนซื้อไว้ เพราะหุ้นพื้นฐานดีครับ

ความคิดเห็น

เข้าไปไม้หนึ่งตอน 37 คิดว่าต่ำแล้ว เจอ 33.75 วันนี้ ต่ำกว่าอีกค่ะ
ตอบกลับ