EWTS

หุ้นถุงมือยางยังมีอนาคตมั้ย?

เพิ่มขึ้น
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
สำหรับหุ้นถุงมือยาง STGT

ในทางเทคนิคอลยังคงเข้าสู่โหมดการปรับฐานของCorrections ประเภท Expanded Flats ประกอบกับมีการเปิดแกปบริเวณโซนกลับตัวอีกด้วย

แผนการเล่น แนะนำให้ทำการซื้อบริเวณ 60.75-56.75 ทำการคัทเมื่อราคาหลุด55.25คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ