bnet17

STGT Day ราคา 36.75 คุ้มที่จะเสี่ยง

เพิ่มขึ้น
bnet17 ที่อัปเดต:   
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL
STGT Day ราคา 36.75 คุ้มที่จะเสี่ยง
Risk: reward สูง
1.ราคา ยังอยู่ในกรอบขาขึ้น
2.ชนกรอบแนวรับ
3.Sto OVS
4.RSI เริ่ม งัดขึ้น
---------------
รอ !!!! Volume
TP 61.8 = 44 บาท
SL หากราคาหลุด 36.00
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคายังไม่หลุดกรอบนะครับ
ปิดที่ 32.25

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ