hoonruntrend

ต้องดู stgt ผู้บริหาร ขึ้นขาย ลงซื้อ

SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 161
5
การได้มา/จำหน่าย หุ้น STGT 2 เดือนที่ผ่านมา (หน่วยเป็นจำนวนหุ้น)
ขายไป จำนวน 1,592,700 หุ้น ซื้อไป จำนวน 408,300 หุ้น
gap อยู่ที่ 60.5 ห้ามปิด

ความคิดเห็น