Aimyour

STEC กับเลขมหัศจรรย์

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:STEC   SINO THAI ENGINEERING & CONS CO
ตอนนี้ราคาหุ้นกำลังทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ณ ตำแหน่ง 78.6 ของฟิโบนาชี่ และเทสแนวรับนี้ มาสองครั้งแล้ว เมื่อดูกราฟ Week จะเห็นว่ามี่โอกาสกลับตัว เมื่อดูกราฟ Day จะเห็น MACD ตัดศูนย์ถือว่าเป็นจุดเข้า จุดเก็บของที่ดี หากจะเริ่ม DCA ก็เริ่มตอนนี้เลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ