SET:STARK   STARK CORPORATION
Up date จากคราวที่แล้วลงมาชนแนวรับที่คาดไว้ที่3.86 บาท ซึ้งเป็นคลื่น2 คาดว่าจะปรับจบแนวนี้และขึ้นทำคลื่น3ของ3ใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ