NutaponKo

ต้องจับตายางพารา

SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
จากทรงกราฟที่มีการยก แล้วเบรคลิ่ม

แนวรับ 12.1 ถ้าหลุด 11.8 คัท
ถ้าชนะ ลุ้น 16.2

ปัจจัยบวกจาก สิ้นฤดูกาลยาง ทำให้ยางขาดตลาด และนโยบายรัฐที่ให้ตัดต้นยางทิ้ง ราคาตกต่ำ ตอนนี้ยางที่เหลือในระบบน้อยมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ