hoonruntrend

sta หุ้นมันเคยมีประวิติ

เพิ่มขึ้น
SET:STA   SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
sta หุ้นมันเคยมีประวิติขึ้นลายเด้ง 13.7 ถ้ายืนได้ระวังจะขึ้นเป็นเทรนด์รอบใหญ่ เฝ้าไว้ก็ดี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ