NutaponKo

sta น่าเด้งสั้น

SET:STA   SRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO
sta ทำทรงเด้งสั้น ถ้าแนว 9.95 รับอยู่น่าจะเด้งสั้นไป 10.4 แนวคัทที่ 9.7
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ