bobby-n

SSP UP SHORT

เพิ่มขึ้น
bobby-n ที่อัปเดต:   
SET:SSP   SERMSANG POWER CORPORATION PCL
SSP
=> คาดเดาว่าการปรับฐานของ W4 น่าจะไกล้จบแล้ว กำลังจะขึ้นทำ W5
=> มีการทำ hidden bullish divergent ที่ MACD และ CCI มีโอกาศที่ราคาจะพักตัวเสร็จแล้วขึ้นต่อสูง

=> จุดเข้าซื้อ 8.45 (ใกล้กับจุด Cut)
=> จุด Cutloss 8.20
=> เป้าหมาย 8.75 - 9.00 บาท

ความเสี่ยง
ถ้ารอบที่วิ่งขึ้นมาเป้นคลื่น B แทนที่จะเป็น 1234 มีความเสี่ยงที่ราคาจะไหลลง
ยังไงก็แล้วแต่ หลุด 8.2 Cut Loss ทุกกรณี
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ