machao8888

กรณีศึกษา หุ้น SQ กับ สัญญาณ TD BUY #9

เพิ่มขึ้น
SET:SQ   SAHAKOL EQUIPMENT PCL
ตั้งแต่เข้าตลาดมาก็ลงมาตลอดครับ SQ แทบจะเรียกได้ว่า หา bottom ไม่เจอ.........

แต่ทว่า น่าจะได้เวลาแล้วล่ะครับ ด้วยสัญญาณจาก TD Sequential และ Pin Bar Reversal

SQ ลงไปทำ low@1.52 พร้อมกับยืนยันสัญญาณ TD BUY #9 ตรงจุดนั้น และดีดขึ้นมาปิดที่ 1.64 ด้วยรูปแบบของ Pin Bar Reversal

อ่านจากสัญญาณที่เกิดขึ้น แนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นไปได้มากครับ โดยมีตำแหน่งสำคัญคือ TDST@1.75 หากขึ้นไปปิดเหนือแนวนั้นได้ก็ฟื้นตัวได้ยาวๆ

เรากำหนดกรอบได้ช่วงล่ะ 0.15 ดังนี้ครับ 1.60-1.75*-1.90 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามการปิดสิ้นวันต่ำกว่า 1.52 ให้ถอยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ