Thatchai789

sq

เพิ่มขึ้น
SET:SQ   SAHAKOL EQUIPMENT PCL
ตอนนี้ราคาอยู่ในกรอบแนวรับแรกแล้ว ถ้าไม่หลุดกรอบก็จะขึ้นต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ