BlackBull_Markets

ดัชนี S&P500 ตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี

BLACKBULL:SPX500   ดัชนี เอส&พี 500
BlackBull Markets ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านโดยใช้ S&P500 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดร่วงลงครั้งล่าสุดที่ 5% ซึ่งเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ