NutaponKo

ลุ้นว่าจะเบรคไปถึงไหน

เพิ่มขึ้น
FX:SPX500   ดัชนี เอส&พี 500
เมื่อออกข้างครบแล้ว แรงวิ่งขึ้นน่าจะแรง ย่อนิ่งๆ อีกครั้งแล้วตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ