investorresource

S&P500 21-25 May 2018

เพิ่มขึ้น
SP:SPX   ดัชนี เอส แอนด์ พี 500
ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสัญญาณ pin bar ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายังอยู่เหนือระดับแนวรับหลัก และเรายังคงมองเป็นขาขึ้นโดยเข้าซื้อเมื่อพบสัญญาณ โดยเทรดเดอร์สามารถดูที่ระดับ 2685 ซึ่งเป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุดของสัปดาห์นี้ เพื่อจะเข้าซื้อ หากราคาหล่นลงไปถึงบริเวณระดับ 2595 ในสัปดาห์นี้ จะเป็นพื้นที่เพื่อเข้าซื้อได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ