investorresource

S&P500 23-27 Apr 2018

เพิ่มขึ้น
SP:SPX   ดัชนี เอส แอนด์ พี 500
S&P500 ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อน และราคามีการปรับตัวขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เรารอสัญญาณราคาซื้อที่ชัดเจนในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าสัญญาณการซื้อจะอยู่ที่บริเวณแนวรับหลักที่ 2575 - 2550
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ