investorresource

S&P500 16 – 20 Jul 2018

เพิ่มขึ้น
SP:SPX   ดัชนี เอส แอนด์ พี 500
ดัชนี S&P500 ปรับตัวสูงขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านแนวระดับ 2742 และ 2792 ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อ จากที่ดัชนีเคลื่อนที่เหนือแนวรับสำคัญที่ 2692
เราคิดว่าควรหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อกราฟย่อตัวลง ที่บริเวณแนวรับ 2692 - 2742 ในสัปดาห์นี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ