EarthSQ55

[TH]SPVI กำลังทำทรง ascending triangle

เพิ่มขึ้น
SET:SPVI   S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
จากภาพและคำบรรยาย จะเห็นว่าหุ้น SPVI กำลังทำทรง ascending triangle หรือทรงสามเหลี่ยมที่มีการยก Low เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมี High อยู่ที่บริเวณเดิม พร้อมกับมี Volume เข้ามาประกอบ จึงเป็นเหตุให้หุ้นตัวนี้ปรับขึ้นได้ในอนาคต

แถมประกอบกับอินดิเคเตอร์ Relative Strength นี้ ได้แสดงค่าที่เหนือ 0 แสดงให้เห็นว่าตัวหุ้นตัวนี้มีความแข็งแกร่งกว่าตลาดมาก ในรอบ 60 วัน

ในแง่พื้นฐานแล้วหุ้นตัวนี้นับว่าเป็น Growth Stock ที่เทรด ณ ระดับเงินปันผลที่อยู่ระหว่าง 2-4% แถมมีการเทรดที่ Market Cap. เหนือ Asset ของเขาด้วย นับว่าตลาดให้ค่ากับอนาคตมาก

ทั้งหลายนี้ผมเลยมองว่าตลาดมีการให้ค่ากับอนาคตพอสมควร โอกาสที่จะขึ้นไปพร้อมรับรู้ผลประกอบการยังมีอยู่มากเลยครับ

ยาวหน่อย แต่ถ้าคุณชอบ ผมก็ดีใจนะ

ขอบคุณครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ