TPBoon

#ท่าง่าย #คัทน้อย #upsideเยอะ #ไม่ไล่ราคา ,, SPCG

เพิ่มขึ้น
SET:SPCG   SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 186
7
TD BUY ส่งสัญญาณซื้อ เบรคคลื่นแรกมาได้ เป็นสัญญาณต้นคลื่นที่ดี

ตัดขาดทุนเมื่อราคาปิดต่ำ 19.4
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคายังพยายามไต่ขึ้น หากหลุด ema เริ่มใน time frame 4h แนะนำขายออกมาครึ่ง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาพยายามไต่ขึ้นอย่างต่อเนื้อ ยังทำตามแผนเดิม หลุด ema 10 ใน tf 4h ออกครึ่ง

ความคิดเห็น