TPBoon

#ท่าง่าย #คัทน้อย #upsideเยอะ #ไม่ไล่ราคา ,, SPCG

เพิ่มขึ้น
TPBoon ที่อัปเดต:   
SET:SPCG   SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
TD BUY ส่งสัญญาณซื้อ เบรคคลื่นแรกมาได้ เป็นสัญญาณต้นคลื่นที่ดี

ตัดขาดทุนเมื่อราคาปิดต่ำ 19.4
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคายังพยายามไต่ขึ้น หากหลุด ema เริ่มใน time frame 4h แนะนำขายออกมาครึ่ง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาพยายามไต่ขึ้นอย่างต่อเนื้อ ยังทำตามแผนเดิม หลุด ema 10 ใน tf 4h ออกครึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ