LoVeHiP

spa

LoVeHiP ที่อัปเดต:   
SET:SPA   SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC CO LTD
8.3 รับอยู่ลุ้นไปเทส 8.9 อีกรอบ
ความคิดเห็น:
กราฟ spa ที่ลงไว้ข้อมูล tradingview มีปัญหาเลยต้องใช้กราฟนี้แทน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ