wathin_s

SNT

เพิ่มขึ้น
wathin_s ที่อัปเดต:   
BITKUB:SNTTHB   Status
SNT คาดการณ์ว่าจะไปถึง 1.77บาท หากราคาย่อลงมาก็สามารถเก็บของเพิ่มได้ แต่หากราคาลงยาวคสรตัดขาดทุนตามความเหมาะสม
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ปิดทำกำไรตามเป้าครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ