TP#3 - 1.3914
TP#3 - 1.0236
TP#3 - 0.6542
TP#2 - 0.4272
TP#1 - 0.2017
BUY#1- 0.0694
BUY#2 - 0.0543
BUY#3 - 0.0277
CUTLOSE - 0.0200
--------------------------------------------------------------------
SLP ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บของนะครับ อยู่ใน pattern cup handle ใครยังไม่มีแนะนำให้เก็บไว้ แล้วเอาไปขายปีหน้ากันนะครับ ราคาตอนนี้แหละน่าเก็บที่สุดแล้ว แล้วเราจะเอาไปขายกันที่ 1 USDT กัน ----โชคดีทุกท่าน----

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ