SIAM_

SK

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:SK   SIRAKORN PCL
จุดเข้าซือ 1.52
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
SL 1.40

TP 1.76
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 1.42 รอ
ความคิดเห็น:
1.49 รอ volume
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ