tsangsuw

SIX ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆ

เพิ่มขึ้น
BITKUB:SIXTHB   Six
SIX ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆ มีแนงต้านตาม FiBO 10.7084 - 11.8233 -13.4108 ตามลำดับถ้าช่วงแนวต้านไหนไม่มีแรงซื้อเข้ามาราคาอาจะเปลี่ยนแนวโน้ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ