NutaponKo

sisb รอย่อสวยๆ

SET:SISB   SISB PCL
ตอนนี้กลางทาง อยากให้ย่อสวย ๆ เพื่อไปต่อ แต่ยังวิ่งในกรอบที่วางไว้

วันที่ 1 มิย น่าจะได้ต้องจ่ายค่าเทอมกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ