konteej

หมดแรง แต่ ยังไม่จบ

konteej ที่อัปเดต:   
SET:SISB   SISB PCL
ลงพักฐาน หรือ ขึ้นต่อก็ได้ รอ follow
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
จบ week ขึ้นได้แบบนี้ เจอกัน 9++ หรือ 10++
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ