NutaponKo

sisb โรงเรียนนานาชาติ

SET:SISB   SISB PCL
จากรูปแบบแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น
ประกอบกับมีการย่อแล้วไม่หลุด แนวรับ 8.9
คัทหลุด 8.6

สิ่งที่เอามาวิเคราะห์ คือความต้องการของผู้ปกครองเด็กหลายๆคน มีความต้องการให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนดีๆ แถวหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ