prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:SIRI   SANSIRI CO
ส่องหุ้น : SIRI – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 1.82 บาท และ 1.91 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ