ApipongWin

SIRI 1.21 BUY

เพิ่มขึ้น
SET:SIRI   SANSIRI CO
SIRI

สัญญาณ Buy มาแล้ววววว มีผู้บริหารซื้อหุ้นด้วยยย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ