แผน siri ยืนเหนือ 1.72 และไม่หลุด 1.65 น่าเข้าสะสมแถว เป้า 1.79 1.84 และ 2 บาท ตามลำดับ แต่ถ้าหลุด 1.57 ก็เป็นอันจบเกมส์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ